Produkty 17 sty
Mark
Nagrzewnice gazowe firmy Mark przystosowane do 20% domieszki wodoru gazowego

fot. Mark

Transformacja energetyczna już się rozpoczęła.

Przyjazne środowisku ogrzewanie wodorowe

Większość energii, z której obecnie korzystamy, pochodzi z paliw kopalnych, których wydobycie wpływa bardzo niekorzystnie na przyrodę i środowisko. Aby maksymalnie spowolnić zmiany klimatyczne, konieczne będzie przejście z paliw kopalnych na zrównoważone źródła energię.

Na tą chwilę przegotowuje się również Mark Climate Technology. W dążeniu do odłączenia w nadchodzących latach setek tysięcy budynków od gazu ziemnego, cennym odpowiednikiem może stać się, między innymi, wodór. Dlatego firma Mark dostosowała już swoje gazowe nagrzewnice powietrza i promienniki do zasilania gazem ziemnym z 20% domieszką wodoru. Dział techniczny firmy Mark jest na etapie pozyskiwania certyfikatów dla urządzeń zasilanych gazem na 100% wodoru.

Jak powstaje wodór?

W ostatnich latach wiele zainwestowano w turbiny wiatrowe i parki fotowoltaiczne. Obecnie nie możemy magazynować energii elektrycznej wytworzonej w ten sposób na później. Energia słoneczna może zostać przekształcona w wodór w procesie elektrolizy. Wodór może służyć zarówno jako nośnik magazynowania, jak i być transportowany. W drodze spalania wodoru powstaje dużo ciepła i czystej wody.

Na przykład, obok pomp ciepła, wodór jest kolejną zrównoważoną alternatywą dla ogrzewania gazem ziemnym. Ponieważ urządzenia zasilane wodorem są w 100% neutralne pod względem emisji CO2, a zatem nie generują żadnych emisji, stanowią ważną część transformacji energetycznej.

Widoki na przyszłość

Badania pokazują, że sieć gazu ziemnego nadaje się również do zasilania wodorem gazowym. Istniejąca infrastruktura mogłaby, po niewielkich poprawkach, zostać wykorzystana do transportu wodoru. Jednak przejście z gazu ziemnego na wodór będzie musiało odbywać się krok po kroku i nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Istnieje wiele różnic między tymi dwoma rodzajami gazów.

Właściwości spalania wodoru znacznie różnią się od właściwości gazu ziemnego. Na przykład, szybkość spalania wodoru jest znacznie wyższa. Podczas spalania wydziela się również dużo skroplin, co wymaga zainstalowania urządzenia odprowadzającego kondensat. Obecna sieć gazociągów będzie musiała mieć wymiary o 10-15% większe, niż w przypadku gazu ziemnego. Ze względu na niższą wartość opałową, wodoru potrzeba więcej aby osiągnąć ten sam wynik.

W przyszłości, konwencjonalne gazociągi mogą być w stanie przesyłać duże ilości energii wolnej od CO2 do odbiorców końcowych. Dzięki niespotykanej dotąd gęstej sieci zasilającej, daje to ogromne możliwości na przyszłość.

Alternatywy dla gazu ziemnego

Biorąc pod uwagę zmiany na obecnym rynku energii i rosnące ceny gazu ziemnego, poszukiwanie alternatyw jest opłacalne. Oprócz gazu ziemnego, gazowe nagrzewnice powietrza i promienniki firmy Mark Climate Technology przystosowane są również do zasilania:

  • Propanem (LPG)
  • BIO Propanem
  • Butanem
  • 20% domieszką wodoru (H2)

Dla już zainstalowanych jednostek dostępne są zestawy przezbrojeniowe, dzięki którym nagrzewnice można dostosować do każdego rodzaju gazu. Nasz dział serwisowy może przezbroić Twoje urządzenia.

Na przykład, obok pomp ciepła, wodór jest kolejną zrównoważoną alternatywą dla ogrzewania gazem ziemnym. Ponieważ urządzenia zasilane wodorem są w 100% neutralne pod względem emisji CO2, a zatem nie generują żadnych emisji, stanowią ważną część transformacji energetycznej.