gree
Produkty 22 kwi
Nabilaton
Dokładny filtr F9 w rekuperacji Noxa

fot. Nabilaton

Centrala rekuperacyjna z serii ERV posiada zaawansowany system filtracji. To zestaw filtrów wstępnych G3 na nawiewie i wywiewie oraz dokładny filtr F9 na nawiewie.

Dostępna jest również cała gama filtrów wysokiej efektywności począwszy od F5, a skończywszy na filtrze F7. Daje to możliwość dostosowania funkcjonalności rekuperatora do wymagań konsumenta, jak również wartości samego sprężu dyspozycyjnego oferowanego przez rekuperator do instalacji wentylacyjnej w jakiej będzie zamontowany.

W zależności od skuteczności filtracji filtry dzielimy na:

 • filtry wstępne/zgrubne – G1, G2, G3, G4
 • filtry dokładne – F5, F6, F7, F8, F9
 • filtry EPA – E10, E11, E12
 • filtry HEPA –  często nazywane filtrami zawiesinowymi lub absolutnymi – H10, H11, H12, H13, H14
 • filtry ULPA – U15, U16, U17

 

Filtr F9

 • zatrzymuje cząsteczki 20-0,5µm czyli m.in. wszystkie rodzaje pyłów, zarodniki grzybów, sadzę, mgłę olejową, bakterie (duża skuteczność);
 • średnia dokładność oczyszczenia Am lub Em >95%;
 • prędkość napływu powietrza 1,0-2,5m/s;
 • prędkość filtracji 0,07-0,15m/s;
 • opór czystego filtra 150Pa;
 • dopuszczalny opór filtra <300Pa;
 • ograniczona skuteczność – dym tytoniowy;

Typowe zastosowanie

 • filtr końcowy w urządzeniach klimatyzacyjnych dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach dotyczących czystości powietrza takie jak: biura, zakłady produkcyjne, laboratoria, szpitale, rozdzielnie elektryczne i telefoniczne
 • filtr wstępny dla filtrów klasy H11 i H12 z węglem aktywowanym

Okres użytkowania filtra zależy od stężenia pyłów w oczyszczanym powietrzu i czasu eksploatacji urządzenia wentylacyjnego/klimatyzacyjnego w ciągu doby. W normalnych warunkach atmosferycznych, przy 8-godzinnym działaniu klimatyzacji/wentylacji w ciągu doby, przybliżony czas eksploatacji wynosi: dla filtrów dokładnych (klasa F) poprzedzonych filtrami klasy G – od 4 do 8 miesięcy.