SMAY - Klapy pożarowe
Okiem praktyka 29 sty
Carel
Wymagania dotyczące systemu nawilżania

fot. CAREL

Ważne jest, aby wszystkie elementy systemu nawilżania, a w szczególności nawilżacze, spełniały szczególne wymagania, tak aby mogły być stosowane w krytycznych i wrażliwych środowiskach, takich jak szpitale. System nawilżania musi być zaprojektowany w taki sposób, aby nie powodował gromadzenia rozprzestrzeniania się bakterii i szkodliwych czynników wewnątrz pomieszczeń.

Należy na przykład podjąć szczególne środki ostrożności przeciwko bakteriom Legionella, które charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem umieralności i które w przeszłości powodowały wiele zgonów związanych z epidemiami zakażeń szpitalnych. Dlatego też z historycznego punktu widzenia nawilżacze izotermiczne są bardziej rozpowszechnione w szpitalach, ponieważ woda jest gotowana do 100°C w celu wytworzenia pary wodnej, co gwarantuje aseptyczne warunki, a tym samym higieniczność systemu. Bakterie Legionelli są natychmiast dezaktywowane, gdy temperatura przekroczy 70°C, dzięki czemu są całkowicie eliminowane przez nawilżacze izotermiczne.

Niektóre rodzaje nawilżaczy adiabatycznych, takie jak wysokociśnieniowe i ultradźwiękowe, mogą być również stosowane w szpitalach, o ile są produkowane w sposób zapewniający higieniczną czystość. Przykładowo nawilżacze powinny zapobiegać stagnacji wody poprzez jej odprowadzanie podczas okresów bezczynności. Powinny być poddawane okresowemu płukaniu, aby uniknąć warunków sprzyjających tworzeniu się i rozwojowi kolonii bakteryjnych.

Ponadto należy kontrolować jakość wody zasilającej, ponieważ wszelkie nadmiary soli mineralnych i mikroorganizmów mogą przedostawać się do środowiska, jeżeli nie są filtrowane. Zaleca się zatem wykorzystanie oczyszczonej wody wytwarzanej w układach odwróconej osmozy.
Technologia ta została opracowana na szeroką skalę i gwarantuje doskonałą wydajność filtracji.Kolejną zaletą jest to, że nawilżacze są wykonane z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna, które zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo można zapewnić stosując czujniki limitujące. Są to czujniki, które umieszczone w kanałach lub w pomieszczeniu, wykrywają przekroczenie ustawionej wartości progowej wilgotności. W takim przypadku produkcja zostaje wstrzymana, aby zapobiec kondensacji pary wodnej, ponieważ może ona stwarzać istotne zagrożenie dla higieny w przypadku nagromadzenia się wody stojącej. Najbardziej zaawansowane modele obsługują modulujący odczyt czujnika, dzięki czemu produkcja jest ograniczana stopniowo wraz z osiągnięciem wartości progowej, co pozwala na uniknięcie nagłych przerw w pracy urządzenia, które mogą mieć niepożądane skutki.

W celu zapobieżenia kondensacji niektóre nawilżacze są wyposażone w funkcję zdalnego włączania/wyłączania, która blokuje wytwarzanie wilgoci w przypadku, gdy system wentylacyjny kanału nie działa.

Należy również sprawdzić, czy urządzenie posiada certyfikaty wydane przez wyspecjalizowane instytucje, takie jak niemiecki VDI 6022, ponieważ są one dowodem na to, że producent zastosował rozwiązania gwarantujące higienę systemu.

Niezawodność

Szpitale są obiektami o fundamentalnym znaczeniu, które muszą być niezawodne również w przypadku awarii, czynności konserwacyjnych lub nietypowych warunków pogodowych. W zimie wystarczy godzinna wymiana powietrza bez nawilżania, aby obniżyć poziom wilgotności poniżej progu alarmowego. Dlatego system nawilżania musi być niezawodny i minimalizować czas przestoju maszyny, aby zagwarantować absolutną ciągłość pracy.

Pierwszym zaleceniem jest wybór systemów, które minimalizują potrzebę przestojów. Nawilżacze wymagające mniejszej konserwacji to nawilżacze pracujące z wodą oczyszczoną, ponieważ osadzanie się kamienia wapiennego jest mniej intensywne, dzięki czemu częste czyszczenie i/lub okresowe wymiany nie są potrzebne. Ten aspekt jest niekorzystny w przypadku niektórych technologii nawilżania, takich jak technologia elektrody zanurzonej, ze względu na fakt, że systemy tego typu nie mogą działać z wodą oczyszczoną i mogą wymagać częstych interwencji w celu wymiany/wyczyszczenia cylindrów.

Wyższa odczytywalność wskazań oznacza krótszy czas bezczynności, podczas którego maszyna jest aktywna, ale w rzeczywistości nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniem wilgocią. W przypadku nawilżaczy izotermicznych zaleca się stosowanie roztworów, które wstępnie podgrzewają wodę w cylindrze i zmniejszają częstotliwość płukania wody w celu uniknięcia osadzania się kamienia.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie nawilżaczy wyposażonych w funkcje rotacji i redundancji. Funkcja rotacji umożliwia zmianę pracy nawilżaczy w taki sposób, aby ich działanie było ciągłe a okresy pomiędzy przeglądami były dłuższe. Funkcja redundancji umożliwia nieprzerwane działanie. W przypadku przestoju urządzenia z powodu konserwacji lub nieprawidłowego działania, produkcja pary wodnej nie jest przerywana, ponieważ inne nawilżacze w systemie zapewniają jej właściwy poziom.

System nawilżania o obu tych cechach (praca z oczyszczoną wodą i z funkcjami rotacji/redukcji) jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym niezawodność - produkcja wilgoci nie jest przerywana, nawet podczas konserwacji.

Oszczędność energii

Instalacja wydajnych systemów zużywających mniej energii przynosi podwójną korzyść: oszczędność kosztów operacyjnych oraz zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi klimatyzacji. Niektóre technologie i nawilżacze dostępne na rynku wyposażone są w specjalne funkcje, które rekompensują wyższy koszt inwestycji większą oszczędnością w dłuższej perspektywie czasu.

Nawilżacze izotermiczne są na ogół bardziej energochłonne w porównaniu z innymi technologiami, ponieważ do działania wymagają zagotowania wody, do czego potrzebują około 750 W na litr odparowanej wody na godzinę.
Nawilżacze grzałkowe lub elektrodowe są zasilane energią elektryczną i dlatego generują wysokie koszty operacyjne w zamian za wysoką wydajność.

Nawilżacze gazowe zużywają tyle samo energii, ale ich paliwo kosztuje mniej, więc są zdecydowanie bardziej konkurencyjne w przypadku dużych obciążeń wilgocią wymaganych przez szpitalne centrale wentylacyjne.

Nawilżacze adiabatyczne są lepsze pod względem zużycia energii, ponieważ energia potrzebna do zasilania wysokociśnieniowych pomp rozpylaczy (< 4 W) i do wytwarzania drgań przetworników w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych ( < 80 W) jest bardzo niska. Pomimo niewielkiej mocy potrzebnej do zasilania pomp niskociśnieniowych, nawilżacze z wkładem nawilżającym znacznie zwiększają pobór mocy wentylatorów przy stałym wzroście strat obciążeniowych.

Jeśli chcą Państwo w miesiącach letnich skorzystać z funkcji chłodzenia wyparnego, to idealnym rozwiązaniem są nawilżacze adiabatyczne. Ten rodzaj urządzeń gwarantuje najlepsze osiągi w ciepłym i suchym środowisku, ponieważ nawilża i chłodzi powietrze, maksymalizując jednocześnie oszczędność energii. Efekt chłodzenia wynosi 0,7 kW na każdy litr odparowanej wody, zapewniając bardzo niskie zużycie energii.

Możliwość łączności

Funkcje łaczności nie są kwestia najistotniejszą, niemniej jednak są one jego niezaprzeczalną zaletą, której znaczenie jest coraz większe ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na konieczność zarządzania, kontrolowania i zbierania informacji w złożonych instalacjach charakteryzujących się różnymi nastawami, takimi systemy szpitalne.

Dlatego coraz częściej spotykane są systemy HVAC zarządzane przez system BMS (Building Management System), który monitoruje również system nawilżania, zapewniając w ten sposób scentralizowane zarządzanie w wielu lokalizacjach. W tym kontekście istotne jest, aby nawilżacze obsługiwały najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus i BACnet.

Niektóre z najnowocześniejszych nawilżaczy wyposażone są również w zintegrowany serwer WWW. Jest to system, który umożliwia zarządzanie, nadzór i monitorowanie całego systemu nawilżania w sieci lokalnej bezpośrednio z komputera PC lub tabletu. Po podłączeniu do odpowiedniego systemu nadzoru, można nim również zarządzać zdalnie, co ułatwia monitorowanie wielu jednostek zainstalowanych w obiektach szpitalnych.

Pełna treść artykułu dostępna jest w magazynie Cyrkulacje

Zobacz także:

Nawilżanie powietrza w szpitalach

Rodzaje i zasada działanie nawilżaczy izotermicznych

Rodzaje i zasada działanie nawilżaczy adiabatycznych

Systemy dystrybucji pary wodnej

Carel

Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!