Wiadomości 7 maj
Wkrótce umowa na budowę fabryki tworzyw sztucznych w Policach

Zarząd PDH Polska zakwalifikował Hyundai Engineering Co. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police. Inwestycja będzie prowadzona w formule "pod klucz", a jej całkowity koszt ma wynieść ok. 1,5 miliarda euro.

Jak podaje PDH Polska, spółka celowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupy Azoty, oferta Hyundai Engineering Co. w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone w dokumentacji przetargowej. Spółka będzie prowadziła ze wstępnie wybranym oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu Polimery Police, w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem tego projektu oraz strukturą ubezpieczeń.  Poza ofertą Hyundai Engineering Co. na generalne wykonawstwo projektu Polimery Police oferty również złożyły: konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont. 

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu Polimery Police w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld euro. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet inwestycji, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance, nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu Polimery Police ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r. (rozruch testowy instalacji planowany jest na II kwartał 2022 r.).

Projekt Polimery Police obejmuje budowę kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wejdą: instalacja do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastruktura logistyczna i pomocnicza o mocy produkcyjnej 437 tys. ton polipropylenu rocznie. 

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu