Produkty 30 lis
WIENKRA
Pompa ciepła powietrze-woda  Ecodan

Pompy ciepła Ecodan to idealne rozwiązanie do zastosowania w nowych i modernizowanych budynkach. Przedstawiamy 5 powodów, dla których warto zainstalować pompy ECODAN.

Pompa ciepła powietrze-woda Ecodan

1. Od początku: przyszłościowo i ekonomicznie.

Urządzenie zewnętrzne wykorzystuje ciepło zmagazynowane w otaczającym je powietrzu i dostarcza do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd jest wprowadzane do obiegu grzewczego. W takim procesie do 75% łącznego zapotrzebowania na energię jest pokrywane z otoczenia, a pozostałe około 25% pompa ciepła zużywa jako prąd napędowy z sieci elektrycznej. Dobre wskaźniki sprawności przekładają się na oszczędną eksploatację.

2. Technologia: najlepsze produkty wytwarzane przez specjalistów.

Mitsubishi Electric wyróżnia się jako konstruktor i producent inwerterowych sprężarek czynnika chłodniczego, które są sercem każdej pompy ciepła powietrze-woda Ecodan. Sprawia to, że nawet inni producenci pomp ciepła zdają się na nasze rozwiązania i wybierają technologię, która jest gruntownie przemyślana i spełnia najwyższe standardy.

3. Mniejszy wysiłek, mniejsze koszty: szybki montaż.
Bez kosztownych odwiertów, bez montażu kolektorów dachowych, bez podłączania do sieci gazowej. Ustawiasz  tylko urządzenie zewnętrzne, montujesz moduł wewnętrzny, łączysz je ze sobą - i gotowe. Szybki montaż, mały wysiłek montażowy i relatywnie niskie koszty inwestycji - te cechy pomp ciepła powietrze-woda Ecodan idą w parze z mnogością konfiguracji urządzeń.

Interesuje Cię pompa ciepła Ecodan? Wienkra zaprasza >>>

4. Ciepło i komfort: korzyści w każdym wymiarze.
Olej opałowy, propan-butan, drewno czy pelet - należy zawsze posiadać magazyn opału, także koszt przeglądów systemów grzewczych na paliwa kopalne jest dość wysoki. Inaczej jest z pompą ciepła. Zasilana elektrycznie pracuje stabilnie i niezawodnie, nie wymagając zaangażowania ze strony użytkownika.

5. Przyjazne środowisku: ekologia pod każdym względem.
Pompa ciepła powietrze-woda jest urządzeniem niewymagającym. Napędzana jest prądem, który można wytworzyć nawet we własnym zakresie z odnawialnych zródeł energii, np, za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Cała reszta energii pochodzi z powietrza. Kolejną zaletą jest fakt iż pompa nie emituje CO2. W ten sposób pomaga w walce czyste środowisko.

Pierwszorzędna jakość.

Pomysłowe inwertwry, przemyślana technologia i wielkie dośwudczenie -pompy ciepła Ecodan nie tylko zbudowane są z wysokiej jakości elemenłów, ale takżeposzczególne składowe systemu są do siebie idealnie dobrane.

Komfort.

Systemem grzewczym można sterować nie tylko za pomocą głównego regulatora, ale także bezprzewodowego pilota. Pilot przejmuje ustawianie zadanych temperatur wnętrza i może wybierać tryb pracy spośród opcji trybu dziennego, trybu obniżania temperatury i trybu programowanego. Pilot odznacza się przy tym prostym i czytelnym wyświetlaczem, intuicyjną obsługą za pomocą czterech przycisków i zasięgiem 30 metrów.

Najlepsza integracja.

Jeśli budynek jest już wyposażony w automatykę, która steruje np. jego zacienianiem, można bez problemu zintegrować pompę ciepła z tą instalacją poprzez adapter Modbus. Po podłączeniu do modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez niego, adapter stanowi zewnętrzny interfejs komunikujący się z istniejącym, nadrzędnym systemem sterowania. 

Karta SD - szybka konfiguracja.

Pompy ciepła Ecodan są wyposażone w gniazdo karty SD. Pozwala to na indywidualne ustawianie poszczególnych parametrów już przed montażem na komputerze i skopiowanie ich za pośrednictwem karty SD zmniejsza to nakład pracy podczas montażu i regulacji, jest także niezwykle praktyczne w razie interwencji serwisu. Na karcie można zapisać wszystkie dane ro3ocze i komunikaty o usterce aby specjaliści mogli stwierdzić co dzieje się z systemem.

Jeden za wszystkich.

W przeciwieństwie do typowego systemu grzewczego opartego na oleju lub gazie, pompa ciepła ma jedną decydującą zaletę: oprócz ogrzewania wnętrza i przygotowania c.w.u. podnosi komfort życia także w lecie. Jako system rewersyjny może służyć, pod warunkiem odpowiedniego wykonania instalacji, także do schładzania pomieszczeń.