Okiem praktyka 1 mar
De Dietrich
Termomodernizacja z ulgą podatkową

fot. Pixabay

Z początkiem roku zaczęła obowiązywać ustawa z ulgą termomodernizacyjną. Maksymalna kwota odliczeń może sięgnąć nawet 53 tys. zł.

Nowa ulga podatkowa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia br. Przepis obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe.

Dla kogo ulga podatkowa na termomodernizację?

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać (pod pewnymi warunkami) „podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszących wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.”

Nowe przepisy dotyczą także osób, które są już w trakcie modernizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przepis umożliwia im odliczanie poniesionych wydatków od 1 stycznia 2019 roku.

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej na termomodernizację?

Ustawa zakłada, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Przy czym czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby dokonywać odliczeń w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53 tys. zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest też udokumentowanie poniesionych wydatków. Jak zakłada ustawodawca, dowodem dla fiskusa będą faktury VAT. Za kwotę wydatku będzie przyjmowana kwota wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, ale tylko w przypadku, gdy nie został on odliczony na podstawie innych przepisów.