Okiem praktyka 11 wrz 2018
Testo
Jak prawidłowo przeprowadzić pomiar kamerą termowizyjną | 5 zasad | Testo

fot. Testo

Przedstawiamy 5 prostych zasad.

Optymalne warunki otoczenia

 • stabilne warunki pogodowe
 • brak bezpośredniego nasłonecznienia i brak opadów
 • sucha powierzchnia badanego obiektu pomiarowego
 • brak wiatru/przeciągów
 • różnica temperatur między wnętrzem i na zewnątrz budynku ..15°C

Przygotowanie do pomiaru

 • wprowadź prawidłową wartość emisyjności badanego obiektu, na jej wartość ma wpływ skład, kolor i struktura materiału, którym pokryta jest mierzona powierzchnia
 • wprowadź poprawną wartość RTC (temperaturę od-bitego promieniowania podczerwonego) - po usunięciu wszystkich źródeł zakłóceń, RTC = temp. otoczenia

Pomiar

 • uwzględnij lub usuń wszystkie źródła zakłóceń
 • zachowaj możliwie najmniejszą odległość pomiarową
 • punkt pomiarowy nie powinien być większy niż badany obiekt
 • używaj właściwego obiektywu
 • statyw zapewni precyzyjne pomiary
 • wbudowany aparat cyfrowy daje wiarygodną analizę

Analiza zdjęć termowizyjnych

 • wybierz i wyskaluj odpowiednie zdjęcia uwidaczniając wykryte anomalie
 • zaznacz punkty charakterystyczne, histogram, linie profilu, cold/hot spot, określ limity i izotermy
 • pamiętaj o emisyjność/RTC dla punktu, powierzchni
 • dla lepszej wizualizacji anomalii temperaturowej połącz zdjęcie termowizyjne z rzeczywistym

Raport z pomiarów

 • minimalizuj ilość zdjęć w raporcie
 • dobierz format raportu do specyfiki pomiarów
 • w raporcie koniecznie uwzględnij: min/max tempera-turę 24 h przed pomiarem, temperaturę i wilgotność wewnątrz budynku, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru, opady, dane techniczne kamery
 • raport zakończ wnioskami
 • zapisz raport z możliwością późniejszej edycji

Czy sprawność wymiennika ciepła w rekuperatorze wpływa na koszty eksploatacji?

18 sty 2
Okiem praktyka Czy sprawność wymiennika ciepła w rekuperatorze wpływa na koszty eksploatacji?
Zespół Insteo
Zespół Insteo
Dzień dobry. Artykuł nie porównuje urządzeń konkretnych producentów. Przeprowadzone obliczenia bazują na danych podawanych przez... - 19 sty
Janusz Mickiewicz
Janusz Mickiewicz
W artykule zastosowano zbyt duże uproszczenia. Aby to było miarodajne należałoby porównać urządzenia o tym samym maksymalnym strumieniu... - 18 sty