Okiem praktyka 25 cze
Aerzen
Dlaczego „klasa 0” bezolejowej czystości sprężonego powietrza jest tak istotna ?

fot. Aerzen

Certyfikacja zgodności z klasą 0 została stworzona jako odpowiedź na potrzeby przemysłu odnośnie powietrza bezolejowego. Klasa 0 jest najbardziej restrykcyjną klasą czystości powietrza i zaświadcza, iż sprężone powietrze jest wolne od olejowych aerozoli, oparów i płynów.

Czystość powietrza jest kwestią krytyczną dla wielu gałęzi przemysłu jak farmacje, branża spożywcza, elektronika, przemysł tekstylny, a także coraz bardziej istotną w innych zastosowaniach jak np. napowietrzanie reaktorów biologicznych w oczyszczalniach ścieków.

Bezolejowe dmuchawy i sprężarki rotacyjne oraz sprężarki śrubowe nie tylko dostarczają lepsze jakościowo powietrze, ale mogą oszczędzać czas i pieniądze skutkując poprawę biznesowej produktywności. Redukują koszt obsługi serwisowej poprzez zminimalizowanie zapotrzebowania na olej, filtry i komponenty separatorów olej/powietrze. Zaolejone powietrze może wręcz zniszczyć wytwarzany produkt, powodując znaczne straty finansowe i podważając zaufanie do producenta. Wyroby  Aerzenera,  ze swoją bezolejową technologią, mogą znacznie pomóc zminimalizować takie ryzyko, gdyż wytwarzając czyste powietrze, wolne od dodatkowych zanieczyszczeń, bezolejowe sprężarki czy dmuchawy redukują czas przestojów instalacji związany z czyszczeniem (wymianą) filtrów i innych komponentów instalacji sprężonego powietrza.

Aerzener Maschinenfabrik GmBH posiada prestiżowy certyfikat Klasa 0 w zakresie dmuchaw i sprężarek rotacyjnych oraz sprężarek śrubowych od 2011 roku. Certyfikacja obowiązuje dla pełnego zakresu dmuchaw rotacyjnych Delta Blower (0,5 do 1200 kW), sprężarek rotacyjnych Delta Hybrid (4 do 500 kW) oraz sprężarek śrubowych Delta Screw (11 do 800 kW) i została przeprowadzona przez TÜV Rheinland®, globalnego lidera w zakresie niezależnej certyfikacji i usług szacunkowych. Certyfikacja TUV jest często porównywana zarówno do standardów ISO jak też amerykańskiej certyfikacji ze znakiem UL (Underwriters Laboratories); przykładowo niemieccy producenci samochodów nie są dopuszczeni do działalności w swoim kraju, dopóki nie uzyskają certyfikacji TÜV.

Czy jednakże zastosowanie “zwykłych” sprężarek z wtryskiem oleju wraz filtrami odolejającymi nie zapewni powietrza bezolejowego ? 

Takie rozwiązanie jest często określane jako „techniczne powietrze bezolejowe”. Jednakże nawet w optymalnych warunkach i wraz z kilkoma stopniami separacji oleju, jakość sprężonego powietrza jest „podejrzana” o zawartość oleju. Aby przy pomocy sprężarek olejowych uzyskać powietrze bezolejowe koniecznym jest posiadania chłodnicy powietrza i kilkustopniowej separacji oleju z wielorakimi komponentami. Jakakolwiek awaria jednego z tych komponentów lub niewłaściwa konserwacja  może skutkować przedostaniem się oleju do procesu. W przypadku zastosowania sprężarek olejowych zawsze będzie istniało ryzyko zanieczyszczenia i możliwość poważnych konsekwencji dla działalności biznesowej.

Klasa Całkowita zawartość oleju (aerozol, ciecz, opary) mg/m3
0 jak określono przez użytkownika wyposażenia lub producenta i bardziej rygorystyczna niż klasa 1
1 < 0,01
2 < 0,1
3 < 1
4 < 5

Obecne klasy czystości powietrza wg. ISO 8573-1 (2010), pięć głównych klas i obowiązująca je górna dopuszczalna koncentracja oleju.

Tak jak istnieje pojęcie „technicznego powietrza bezolejowego”, istnieje także pojęcie „technicznej sprężarki bezolejowej”, czyli takiej której producent nie rekomenduje do zastosowania np. w przemyśle spożywczym bez dodatkowego uzdatniania. Można zatem przekonać się, iż certyfikat bezolejowości ma swoją wartość, a przynajmniej producent urządzenia gwarantuje jego parametry odnośnie czystości sprężonego powietrza.

Klasa 0 to jedna z wielu rzeczy zapewniająca końcowemu odbiorcy poczucie bezpieczeństwa oraz wysokie standardy w dziale produkcji redukując przy tym ilość zużytego oleju czy innych komponentów instalacji sprężonego powietrza  i chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście