Okiem praktyka 10 sty 2023 1
Czy czynnik chłodniczy propan R290 zastąpi popularny czynnik R32 w pompach ciepła?

Pompy ciepła to popularna i ekologiczna metoda ogrzewania budynków, która polega na przetwarzaniu ciepła z otoczenia na energie grzewczą. Wiele pomp ciepła wykorzystuje jako czynnik chłodniczy gaz R32, który jest jednym z najpowszechniej używanych czynników chłodniczych w tego typu urządzeniach. Jednak ze względu na wysoką globalną emisję gazów cieplarnianych, coraz więcej firm zaczyna szukać bardziej ekologicznych rozwiązań. W tym celu coraz częściej bada się możliwość zastąpienia R32 propanem R290, czyli naturalnie występującym gazem, który ma niski współczynnik globalnego ocieplenia (GWP).

Propan R290 jest czynnikiem chłodniczym, który ma niski GWP, bo jego wartość jest tylko 3 razy większa niż wartość dla metanu. W porównaniu do R32, którego GWP jest 675 razy większe. Przez to stosowanie R290 jako czynnika chłodniczego w pompach ciepła, może przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Jednak propan R290 jest trudniejszy w użytkowaniu niż R32, ponieważ jest bardziej skłonny do parowania przy niższych temperaturach. To oznacza, że niektóre części urządzenia musiałyby zostać zmodyfikowane, aby zapobiec parowaniu. Oznacza to również, że instalacja urządzenia wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego przeszkolenia.

Kolejnym problemem jest to, że R290 jest trudniej dostępny niż R32, i jego cena jest zazwyczaj wyższa. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wymianie czynnika chłodniczego należy dokładnie rozważyć wszystkie korzyści i ryzyka. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści jest kluczowe, aby określić, czy zastąpienie R32 propanem R290 jest opłacalne.

Należy również pamiętać, że propan R290 wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania. Jest to gaz, który jest łatwopalny, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać odpowiednich przepisów.

Pomimo pewnych trudności związanych z użytkowaniem R290, wiele firm już rozpoczęło badania nad wykorzystaniem tego czynnika chłodniczego w swoich pompach ciepła. Niektórzy producenci już oferują modele pomp ciepła, które korzystają z R290.

Podsumowując, z pewnością możliwe jest zastąpienie R32 propanem R290 w pompach ciepła, jednak wymaga to dokładnego przemyślenia wszystkich korzyści i ryzyk, oraz spełnienia wymogów i przestrzegania odpowiednich przepisów. Coraz więcej firm jest zainteresowanych rozwijaniem tej technologii i jest prawdopodobne, że w przyszłości stanie się ona bardziej powszechna, jako ekologiczniejsze rozwiązanie w przypadku pomp ciepła.