Smay - magazyn Buildvent
Pompa SKM-32 400V
Cena: 1552.26PLN
Symbol: 489
BARTOSZ

Oferta sklepu: BARTOSZ

Opis: Pompa SKM-32 400V

Samozasysająca pompa typu SKM przeznaczona jest do pompowania czystej wody oraz cieczy nieagresywnych, wolnych od zanieczyszczeń. Przetłaczane ciecze winny odpowiadaćnastępującym warunkom: temperatura do 60oC, gęstość do 1,3 kg/dm3, lepkość do 10 mm2/s, Stosowane są głównie w instalacjach wodociągowych domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstwach rolnych, działkach, ogrodach, zakładach przemysłowych, rzemieślniczych, itp.