Kondensacja pary wodnej w instalacjach niskotemperaturowych. Jak uporać się z problemem?

infoWire.pl | 19 lip Kanały wentylacyjne transportujące chłodne powietrze w budynkach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej pełnią bardzo istotną rolę, zapewniając odpowiednie warunki do pracy i komfort bytowy, a także chroniąc zdrowie osób przebywających we wnętrzach. Owe systemy często jednak borykają się z problemem pary wodnej, która poprzez kondensację na zewnętrznych powierzchniach przewodów prowadzi do szeregu niekorzystnych konsekwencji. Aby zapobiec negatywnemu zjawisku, przeanalizujmy dokładnie jego naturę i zastanówmy się nad możliwym rozwiązaniem. Wiadomości

Najnowsza aktualizacja programu PAROC Calculus

Redakcja HvacPR | 27 kwi Najnowsza aktualizacja programu PAROC Calculus w wersji online jest już dostępna! Dzięki dodatkowym funkcjom oraz uproszczonemu interfejsowi użytkownika, aplikacja umożliwia wygodne i sprawne wykonywanie obliczeń praktycznie na każdym urządzeniu. Wiadomości

Poradnik inżyniera. Ochrona przeciwpożarowa przepustów instalacyjnych

infoWire.pl | 5 kwi Zbiór instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych określa się niekiedy mianem układu krwionośnego budynku. To trafna analogia, bo systemy urządzeń i przewodów pełnią cały szereg nie tylko zróżnicowanych, ale i kluczowych funkcji. O instalacje HVAC, podobnie jak o prawidłowe krążenie, warto zatem dbać. Szczególnie, że instalacje często przebiegają przez strefy oddzielenia pożarowego. Jak więc zabezpieczyć przed ogniem przepusty instalacyjne? Okiem praktyka

Proces nabycia Grupy Paroc przez koncern Owens Corning sfinalizowany

Redakcja HvacPR | 26 lut Firma Owens Corning (OC) ogłosiła dzisiaj, że otrzymała wszystkie wymagane zezwolenia i i tym samym zakończony został proces nabycia Grupy Paroc („Paroc”), jednego z wiodących w Europie producentów ogniochronnych i energoszczędnych rozwiązań izolacyjnych z wełny kamiennej. Przedsiębiorstwo zostało nabyte za około 900 milionów euro. Wiadomości