Areopag Energetyki Odnawialnej 2018

Redakcja HvacPR | 12 paź - Głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE będzie tempo spadku kosztów technologii i urynkowienia źródeł odnawialnych – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski otwierając konferencję Areopag Energii Odnawialnej. Debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego ,odbyła się 10 października 2018 roku w Warszawie. Wiadomości

Ciepło z odnawialnych źródeł energii - program pilotarżowy NFOŚiGW

Redakcja HvacPR | 7 wrz Ponad 120 osób uczestniczyło, 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w seminarium warsztatowym Ciepło z OZE. Na spotkanie, zorganizowane przez NFOŚiGW we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO), przybyli praktycy i naukowcy działający w tej branży – przedstawiciele przedsiębiorstw energetyki cieplnej, uczelni i instytutów, agencji energetycznych, firm konsultingowych. Seminarium było kolejnym etapem konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW pilotażowego programu priorytetowego. Wiadomości

Seminarium warsztatowe pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”

Redakcja HvacPR | 27 sie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. W dniu 31 sierpnia br. w godz. 11.00 – 15.30 w siedzibie NFOŚiGW organizowane jest w związku z tym seminarium warsztatowe pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Zapraszamy serdecznie potencjalnych beneficjentów do udziału w tym wydarzeniu. Wiadomości

Słońce w natarciu!

De Dietrich | 3 sie Na terenie naszego kraju są obecnie województwa, w których dostępne są wysokie dotacje do OZE. Mogą z nich skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Efekty dotychczasowych inwestycji ze środków unijnych są szczególnie widoczne w energetyce słonecznej. Okiem praktyka

Odpady jako źródło energii odnawialnej

Redakcja HvacPR | 2 lip Na całym świecie rządy, firmy i naukowcy podejmują wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju źródeł energii i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Niektóre z tych nowych i odnawialnych źródeł energii obejmują energię słoneczną, energię wiatrową, energię pływową, ogniwa paliwowe i odpadową energię cieplną. Rozwój tych źródeł energii może wyeliminować zapotrzebowanie na paliwa kopalne, które są szkodliwe dla środowiska, oraz zapewnić nam wydajniejsze metody generowania energii i obniżenia kosztów produkcji energii. Ale istnieje jeszcze inne źródło energii, którą wyrzucamy każdego dnia. Tym źródłem energii jest ciepło odpadowe. Ciepło odpadowe powstające w prawie każdym rodzaju procesu produkcyjnego, włączając energię, można wykorzystać do poprawy wydajności systemów, z których korzystamy na co dzień. Przyjrzyjmy się, jak możemy ponownie wykorzystać energię cieplną z odpadów. Okiem praktyka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Redakcja HvacPR | 7 mar Nowe regulacje przyczynią się do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (oze), a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Będą też służyć wypełnieniu zobowiązań międzynarodowych dotyczących wykorzystania oze w ogólnym zużyciu energii na poziomie 15 proc. do 2020 r. Wiadomości