Polskie miasta w NAZCA

De Dietrich | Dzisiaj Jak już wiecie, NAZCA jest platformą działającą na rzecz klimatu przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. W organizacji skupiającej niemal 2000 miast i 35 regionów, są też polskie akcenty! Wiadomości

Fasada budynku produkująca energię

De Dietrich | Wczoraj Instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z fasadą – takie ekologiczne akcenty znaleźć można tylko na budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Okiem praktyka

Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Redakcja HvacPR | 14 sie Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, mają szansę na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln zł. Wiadomości

Społeczny PRE_COP24 w Katowicach

Redakcja HvacPR | 13 sie Wiceminister Michał Kurtyka uczestniczył w konferencji „Polska droga do czystego środowiska – Społeczny PRE_COP24”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych RP, pracodawcy, naukowcy oraz reprezentanci związków zawodowych z Polski i zagranicy. Wiadomości

Znaczące różnice w ilości zanieczyszczeń

De Dietrich | 2 sie Różne rodzaje kotłów oraz paliwa w nich stosowane do ogrzania domu, generują odmienne ilości zanieczyszczeń. Poziom szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery w niektórych przypadkach może się znacząco różnić, mniej lub bardziej wpływając na jakość powietrza. Wiadomości

NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego

Redakcja HvacPR | 1 sie Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 247 tys. zł. Wiadomości

Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

Redakcja HvacPR | 30 lip 10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy. Wiadomości

Spotkanie z Ambasadorem Japonii

Redakcja HvacPR | 27 lip Minister Henryk Kowalczyk spotkał się z ambasadorem Japonii Tsukasa Kawada. Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy dwustronnej w ochronie środowiska. Wiadomości