Okiem praktyka 10 sty
Etykiety dla klimatyzatorów

Dyrektywa UE 92/75/WE ustanowiła system znakowania zużycia energii. Dyrektywa została wdrożona w kilku innych dyrektywach, dlatego też większość sprzętu AGD, opakowań żarówek i samochodów osobowych musi być opatrzona etykietą energetyczną UE, która musi być wyraźnie widoczna przy oferowaniu na sprzedaż lub wynajem. Efektywność energetyczna urządzenia oceniana jest na etykiecie w odniesieniu do zestawu klas efektywności energetycznej od A do G, A jest najbardziej energooszczędna, G najmniej wydajna. Etykiety zawierają również inne przydatne informacje dla klientów, którzy wybierają różne modele. Informacje te powinny być również podawane w katalogach i zamieszczane przez sprzedawców internetowych na ich stronach internetowych.

Próbując nadążać za postępem w zakresie efektywności energetycznej, wprowadzono później klasy A+, A+++ i A+++ dla różnych produktów; od 2010 r. istnieje nowy rodzaj etykiety, który wykorzystuje raczej piktogramy niż słowa, aby umożliwić producentom stosowanie jednej etykiety dla produktów sprzedawanych w różnych krajach.

Dyrektywę 92/75/WE zastąpiono dyrektywą 2010/30/UE, która musi być stosowana od dnia 31 lipca 2011 r.

W przypadku klimatyzatorów dyrektywa ma zastosowanie tylko do urządzeń o mocy poniżej 12 kW. Każda etykieta zawiera następujące informacje:

  • model klimatyzacji,
  • kategorię efektywności energetycznej od A do G,
  • roczne zużycie energii (pełne obciążenie 500 hr rocznie)
  • moc chłodnicza przy pełnym obciążeniu w kW
  • współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu
  • typ urządzenia (tylko chłodzenie, chłodzenie/ogrzewanie) 
  • tryb chłodzenia (chłodzony powietrzem lub wodą)
  • poziom hałasu w dB (w stosownych przypadkach)

Etykiety dla klimatyzatorów z możliwością ogrzewania również zawierają informacje:

  • moc cieplna przy pełnym obciążeniu wyrażona w kW
  • kategoria sprawności energetycznej trybu ogrzewania 

Należy pamiętać, że istnieją urządzenia z EER i COP > 5, więc należy zanotować rzeczywistą liczbę, gdy jest ona oceniana jako A.